Zapájať hendikepovaných do športu má zmysel – títo ľudia vás o tom presvedčia

Zapájať hendikepovaných do športu má zmysel – títo ľudia vás o tom presvedčia

Zapájať hendikepovaných do športu má zmysel – títo ľudia vás o tom presvedčia

Sídlo spoločnosti

Slovanet, s.r.o

Ulica 123,

032 20 Bratislava