O Slovanete

Spoločnosť Slovanet je jedným z najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku.

Poskytuje rozsiahle spektrum telekomunikačných služieb a kompletných riešení, vďaka ktorým aktívne pôsobí v rôznych segmentoch zákazníkov – od domácností a menších firiem, až po veľké korporácie. Ponúka komplexné riešenia internetovej komunikácie, dátových služieb, telefonovania a zábavy.

Desiatky významných klientov využívajú bezpečné a stabilné dátové prepojenie pobočiek prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí. Slovanet zabezpečuje aj služby a konzultácie v oblasti bezpečnosti sietí, IT, projektov a budovania LAN aj WAN sietí. Zároveň dodáva príslušný hardvér a softvér, poskytuje servisné služby, poradenstvo a školenia na všetky dodané riešenia.

Spoločnosť Slovanet už niekoľko rokov rozvíja aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Pomáhala napríklad neziskovým organizáciám Plamienok, Liga proti rakovine či Úsmev ako dar a podporovala individuálnych žiadateľov so zdravotným postihnutím napríklad trpiacich svalovou dystrofiou či detskou mozgovou obrnou. V záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických aktivít zakladá Nadačný fond Slovanet, prostredníctvom ktorého chce pomáhať ešte viac a cielenejšie na deficitné oblasti a cieľové skupiny.

Slovanet - jeden z najväčších slovenských telekomunikačných operátorov na Slovensku

Identifikačné a kontaktné údaje

Obchodné meno: Slovanet, a. s.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Internetová stránka: www.slovanet.sk
Predajné miesta: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Kežmarok, Košice, Krupina, Šamorín, Trenčín, Veľký Meder, Poprad, Prešov, Zlaté Moravce, Žilina